Hero Image
5. NACIONALNA KONFERENCA O INTERNACIONALIZACIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

5. NACIONALNA KONFERENCA O INTERNACIONALIZACIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA: GREENOVATED IN SLOVENIA

Glede na izjemen pomen vpetosti slovenskega gospodarstva v mednarodne tokove tudi letos organiziramo nacionalno konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, tokrat že peto po vrsti. V središče pozornosti postavljamo »Greenovated in Slovenia«, saj želimo poudariti pomen zelenih in inovativnih prebojnih rešitev, ki jih ustvarjajo naša podjetja za višje pozicioniranje na tujih trgih.

Udeležence bosta nagovorila gostitelja, Tanja Fajon, podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve in Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

Pridružite se nam 20. junija 2023 v Mariboru, ko bomo z odličnimi sogovorniki spregovorili o trendih mednarodnega poslovanja, o prepoznavnosti, izzivih in priložnostih za izvozno usmerjeno slovensko gospodarstvo. Nastopajoči iz javnega in zasebnega sektorja bodo predstavili, kako se lahko podjetja bolj izrazito vključujejo v mednarodne programe in projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja ter kje so priložnosti za zelene, inovativne in visokotehnološke rešitve v svetu.

Udeleženci bodo imeli možnost individualnih srečanj z ekonomskimi svetovalci in poslovnimi klubi na tujih trgih.

Udeležba je brezplačna. 

Prijave so možne do 16. junija 2023.

Odjavite se lahko do najkasneje 17. junija 2023 na spletni platformi B2match. Po tem roku vam bomo, v primeru neudeležbe brez pravočasne odjave, zaračunali 80,00€ na udeleženca organizacijskih stroškov.


5 th NATIONAL CONFERENCE ON THE INTERNATIONALISATION OF THE SLOVENIAN ECONOMY

Given the exceptional importance of the integration of Slovenian economy into international environment,we are organizing a national conference on the internationalization for the fifth time in a row. This time we put "Greenovated in Slovenia" in the centre of attention, as we want to emphasize the importance of green and innovative breakthrough solutions created by Slovenian companies who aim for higher positioning in foreign markets.

The participants will be welcomed by the hosts, Tanja Fajon, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs and Matjaž Han, Minister of the Economy, Tourism and Sports.

Join us on 20 th June 2023 in Maribor, with excellent event speakers and topics such as international business trends, recognition, challenges and opportunities for the export-oriented Slovenian economy. Speakers from the public and private sector will discuss companies international program involvement, international development cooperation and green, innovative and high-tech solutions opportunities.

Participants will have the opportunity to meet individually trough B2B meetings with economic counsellors and business clubs abroad.

Participation is free of charge.

Registration is possible until 16th June 2023.

You can unsubscribe until 17th June 2023 on the B2match online platform. Please note that in case of late cancellation/no-show, fee of EUR 80,00 will be applied.

Registration
Closed since 16 June 2023