Hero Image
5. NACIONALNA KONFERENCA O INTERNACIONALIZACIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

8:00 – 9:00  

REGISTRACIJA

9:00 - 9:10

OTVORITEV KONFERENCE IN POZDRAVNI NAGOVOR

9:10 – 9:25

RAZMERJA V SVETU IN NJIHOV VPLIV NA MEDNARODNO POSLOVANJE

 • dr. Matevž Rašković, izredni profesor na Aucklandski tehnološki univerzi, redni profesor na Univerzi v Ljubljani, gostujoči profesor na Univerzi Džedžang, podpresednik Akademije za mednarodno poslovanje

9.25 - 9:45

SLOVENSKO GOSPODARSTVO V EU IN IZVEN: KJE SMO IN KAM GREMO?

Pogovor z ministroma

 • Tanja Fajon, podpredsednica vlade, ministrica za zunanje in evropske zadeve
 • Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport

Pogovor vodi: Igor E. Bergant

9:45 – 9:55

ČASTNI GOVORNIK

 • Borut Pahor, bivši predsednik Republike

9:55 – 10:45

1.SKLOP: PREPOZNAVNOST SLOVENIJE: V ČEM SMO NAJBOLJŠI?

Panelna razprava

 • Matevž Frangež, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • dr. Tomaž Rotovnik, direktor, Skylabs 
 • dr. Iztok Seljak, direktor, Hidria Holding, predsednik Združenja manager
 • Nuša Pavlinjek, direktorica, Roto Group
 • Iztok Podkrižnik, direktor, Podkrižnik

Pogovor vodi: Igor E. Bergant

Razprava bo potekala o pomenu prepoznavnosti države v svetu in vplivu na posamezna podjetja za doseganje večje konkurenčnosti. Naša podjetja se prilagajajo globalnim trendom, saj imamo inovativno gospodarstvo z mnogimi talentiranimi posamezniki in ekipami. Naša podjetja so inovativna, kakovostna in zanesljiva.

Ali je izdelek iz Slovenije v percepciji kupcev vreden enako, kot podoben izdelek iz bolj prepoznavne države? Ali podjetja lažje vstopijo na tuje trge, na katerih država že uživa visoko stopnjo prepoznavnosti in ugleda? Kako vidimo sebe in kako nas vidijo drugi? Smo narod inovatorjev, v mnogočem smo prvi, edinstveni. Kaj je naša konkurenčna prednost v pozicioniranju na tujih trgih? Ali za preboj in kapitalizacijo inovativnosti potrebujemo več samozavesti, trženjsko naravnanost? Kaj želimo sporočiti z »Greenovated in Slovenija«?

10:45 – 11:15

ODMOR

11:15 - 13:30

2. SKLOP: TRENDI MEDNARODNEGA POSLOVANJA IN PRILOŽNOSTI ZA SLOVENIJO

11:15 – 12:00

KAM IN KAKO NA NOVE TRGE?

Panelna razprava

 • Jernej Salecl, generalni direktor direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • dr. Slobodan Šešum, generalni direktor direktorata za javno in gospodarsko diplomacijo, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
 • Rok Capl, v. d. direktorja, SPIRIT Slovenija
 • Branko Butala, direktor, Comark

Pogovor vodi: Petra Kovič


V okviru prvega dela 2. sklopa bodo panelisti v razpravi predstavili svoje poglede na aktualno dogajanje na mednarodnih trgih, ki je zaznamovano z vojno v Ukrajini, geopolitičnimi trenji in bojem za tehnološko prevlado. Vsi ti izzivi porajajo vprašanja kot so: Ali je potrebno iskanje novih trgov oziroma krepitev prisotnosti na obstoječih?, Kako in kam, na katere trge?, Kakšne priložnosti in izzive prinašajo tradicionalni trgi, kakšne so perspektive na oddaljenih, rastočih trgih?, Kam se usmerja država in kakšno podporo daje slovenskemu gospodarstvu pri prodoru na tuje trge?, Ali znamo izkoristiti prostotrgovinske sporazume, mednarodna partnerstva, druge EU in mednarodne programe? Kako financirati vstop na nov trg, iskanje novih, še nenasičenih trgov in spletanje mednarodnih partnerstev – vse to so poleg inovacij in marketinških pristopov pomembni dejavniki izkoriščanja poslovnih priložnosti. Kako graditi okoljsko vzdržne in odporne logistične verige? Kako na poslovanje vpliva digitalizacija? Na vsa ta in druga vprašanja bodo odgovorili predstavniki vladnih in zasebnih deležnikov na področju internacionalizacije v Sloveniji.

12:00 – 13:00

VKLJUČEVANJE ZASEBNEGA SEKTORJA V MEDNARODNE PROGRAME IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

Panelna razprava

 • Samuel Žbogar, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
 • Antti Karhunen, direktor za trajnostno financiranje, naložbe in delovna mesta: gospodarstvo, ki deluje za ljudi, Direktorat za mednarodna partnerstva, Evropska komisija
 • Borut Jamnik, predsednik uprave, SID banka
 • Ola D. Nasftad, glavni ekonomist, Norfund
 • Solomiya Omelyan, vodja regionalne pisarne za Evropo in centralno Azijo, UNIDO
 • mag. Maja Vidovič Tomanič, direktorica, Slovenski podjetniški sklad
 • Matjaž Ivačič, direktor, GeoCodis

Pogovor vodi: Igor E. Bergant


Za uspešno in učinkovito internacionalizacijo slovenskega gospodarstva je poleg njihovega sodelovanja s slovenskimi javnimi institucijami in podpornim okoljem ključno predvsem njihovo sodelovanje z mednarodnimi organizacijami ter njihovo vključevanje v regionalne in mednarodne programe, pobude in iniciative. Zato bodo predstavniki različnih mednarodnih organizacij med drugim predstavili možnosti financiranja in vključevanja slovenskih podjetij v mednarodne projekte in partnerstva, programe in oblike sodelovanja na multilateralni ravni, ki so na voljo za vstop na tretje trge ipd. Udeleženci panelne razprave bodo podali pogled na možnosti za vključevanje zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje z vidika organizacij, ki jih predstavljajo in s konkretnimi primeri dobrih praks. Zasebni sektor lahko igra ključno vlogo pri razvojni in humanitarni pomoči ter pomembno prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

13:00 – 13:30

PRIMERI DOBRIH PRAKS: KAKO SE LOTITI PRODORA V TUJINO?

 • Predstavnik za Afriko: Mihela Colnarič, komercialna direktorica, CETIS
 • Predstavnik za Vzhodno Azijo: Andrej Boštjančič, direktor, SoftNET
 • Predstavnik za ZDA: Jure Bratkič, ustanovitelj in direktor, BreakThrough in SkipQ
 • Predstavnica za Severno Evropo: Mojca Šimnic Šolinc, direktorica, Tosama

Pogovor vodi: Petra Kovič


Ker je za prenos dobrih praks in najboljšo uporabniško izkušnjo ključno, da udeleženci konference nasvete in izkušnje slišijo iz prve roke, vam bodo podjetniki, ki delujejo na drugih celinah, v okviru tretjega dela 2. sklopa predstavili način vstopanja na posamezne trge, izzive in konkretne priložnosti v posameznih segmentih in panogah posameznega tujega trga, kako so premostile največje vstopne ovire, kje je bila podpora poslovne diplomacije ključna ipd.

13:30 – 14:00

ODMOR

14:00 – 15:00

3. SKLOP: TRŽNE NIŠE ZA INOVATIVNE IN VISOKOTEHNOLOŠKE REŠITVE

Osrednja govorka: Vesna Nahtigal, generalna direktorica, Gospodarska zbornica Slovenije

Panelna razprava

 • Tanja Permozer, vodja slovenske vesoljske pisarne, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport/ Stephen Airey, ESA ESTEC, vodja oddelka za zmogljivosti in podporo državam
 • Marko Grobelnik, glavni tehnični direktor, IRCAI, raziskovalec, IJS - AiLab
 • dr. Jernej Pintar, direktor, Tehnološki park Ljubljana
 • Samo Tuma, uradnik za zvezo (ILO) s CERN in Vodja prodaje in marketinga, Bureau Veritas d.o.o.
 • Mihael Gornik, vodja TQM v DEWESoft d.o.o. in direktor Katapult d.o.o.

Pogovor vodi: Petra Kovič


Jedrske raziskave, raziskave vesolja, umetna inteligenca, robotika in še bi lahko naštevali, so področja, ki jih povezujemo s tehnologijami prihodnosti. V tem panelu bomo obravnavali nekatera prebojna področja in predstavili platforme, preko katerih podjetja lahko kandidirajo za posle in »materializirajo« svoje kompetence za razvoj produktov in rešitev.

14:00 - 17:00B2B SREČANJA Z EKONOMSKIMI SVETOVALCI IN POSLOVNIMI KLUBI NA TUJIH TRGIH

15:00 – 15:10

ZAKLJUČEK KONFERENCE

Zaključne misli državnih sekretarjev

 • Matevž Frangež, državni sekretar, pristojen za internacionalizacijo, podjetništvo, razvojna sredstva in turizem
 • Samuel Žbogar, državni sekretar, pristojen za politične zadeve, multilateralo, gospodarsko diplomacijo in razvojno pomoč
15:10 - 17:30

KOSILO IN MREŽENJE NA TERASI

Opomba: Pridržujemo si pravico do spremembe oziroma dopolnitve programa.

Registration
Closed since 16 June 2023